loader

Akşam Lisesi Nedir?

Akşam Liselerine;

  • Ortaokul mezunları
  • Liseye hiç gitmeyen veya lise eğitimini yarıda bırakanlar
  • Örgün eğitim hakkını kaybedenler
  • Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar kayıt yaptırabilirler.

 

Akşam liselerinde yaş sınırlaması yoktur. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes Akşam Liselerine kayıt yaptırabilir ve liseden mezun olup üniversite gidebilir. Ayrıca Akşam Lisesine giden her öğrenci tüm öğrencilik haklarından da yararlanabilir. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için tecil belgesi (C2) düzenlenip askerlik tecil edilebilir.


Örgün eğitimde eğitim hakkını yitiren öğrenciler nakil yoluyla Akşam Lisesine kaydolabilir. Ayrıca Açık Lisede okuyan öğrenciler bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden tasdiknamelerini alıp Akşam Lisesine kaydolabilir. Öğrencilerin kredi notuna göre sınıf derecesi belirlenir ve o sınıftan eğitim ve öğretime başlanır. Başarı durumuna göre her sene bir üst sınıfa geçip son sınıfa gelindiğinde mezun olunur. Açık Lisede kazanılan kredilerin Akşam Liselerinde kaçıncı sınıfa denk düştüğü aşağıdaki gibidir:

1

9. Sınıf (Lise 1)

0 ile 47 arası kredi
2

10. Sınıf (Lise 2)

48 ile 95 arası kredi
3

11. Sınıf (Lise 3)

96 ile 143 arası kredi
4

12. Sınıf (Lise 4)

144 ile 192 arası kredi